POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DentalProtetica lek. dent. Monika Kruszyńska, ul. Bohaterów 12 lok.1, 03-026 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5222878869, REGON: 146262698, e-mail: recepcja@dentalprotetica.pl, nr tel.: 22 300 26 77.

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności zostaną wykorzystane następujące definicje i zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:
 1. Użytkownik – osoba odwiedzająca i korzystająca ze strony https://dentalprotetica.pl/ oraz osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów marketingowych, a także osoba, która jest zainteresowana ofertą Administratora, podjęciem czynności poprzedzających zawarcie umowy, a także zawarciem umowy z Administratorem;
 2. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1);
 3. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
 4. Przetwarzanie – oznacza przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
 1. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności, dlatego dba o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora, a także przekazywanych Administratorowi bezpośrednio drogą e-mailową bądź telefonicznie.
 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie https://dentalprotetica.pl/kontakt/, drogą e-mailową bądź telefonicznie.
 1. Do przetwarzanych kategorii danych osobowych Użytkowników należą: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu.
 1. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 1. wykonywanie czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcie i realizacja umowy,
 2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzanie w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 3. udzielanie odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora, w szczególności przez formularz kontaktowy,
 4. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 
 1. w przypadku wskazanym w punkcie 5 lit. a) i c) – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. w przypadku wskazanym w punkcie 5 lit. b) – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. w przypadku wskazanym w punkcie 5 lit. d) – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub przez czas wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy w przypadku, gdy nie została ona zawarta oraz przez okres przedawnienia możliwych roszczeń Pana/Pani wobec Administratora lub Administratora wobec Pana/Pani oraz przez okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych Administratora powstałych w związku z umową.
 1. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu wyłącznie przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne. 
 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych na podstawie art. 49 ust. 1 lit b oraz e RODO.
 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora oraz zawarcie umowy.
 1. Przysługuje Panu/ Pani:
 1. Prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich uzupełnienia, ich uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),
 3. Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia przetwarzanych Danych Osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 1. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika postanowień niniejszej Polityki Prywatności, powinien on zaprzestać korzystania ze strony internetowej Administratora, a w szczególności nie kierować zapytań przez dołączony na stronie formularz kontaktowy czy przez adres e-mail Administratora.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Polityka plików „cookies”

 

 1. Polityka plików „cookies” odnosi się do wszystkich witryn (w szczególności umieszczonych w domenie: dentalprotetica.pl), których właścicielem jest DentalProtetica lek. dent. Monika Kruszyńska, ul. Bohaterów 12 lok.1, 03-026 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5222878869, REGON: 146262698, e-mail: recepcja@dentalprotetica.pl, nr tel.: 22 300 26 77.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 3. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki „cookies” używane są do:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają dostosować treść serwisu w zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownika, np. ze względu na lokalizację.
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  a. „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  b. „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

 

JAK WYŁACZYĆ OBSŁUGĘ CIASTECZEK W POSZCZEGÓLNYCH PRZEGLĄDARKACH:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Własne Laboratorium protetyczne

Naszym atutem jest posiadanie laboratorium protetycznego na miejscu, co dodatkowo ułatwia współpracę na poziomie lekarza i technika dentystycznego.

 

Dental-Lab to nowoczesne laboratorium techniki dentystycznej w Warszawie (Białołęka, Tarchomin),  które powstało w 2010 roku. Zajmujemy się wykonawstwem uzupełnień protetycznych opartych o najnowsze technologie. Laboratorium wyposażone jest w sprzęt i materiały wiodących producentów.